Amigos

Amigos

Amigos de Misiones

Asociación Amigos de Misiones/Misiones Vänner grundades av Sven Arne Flodell 1974. Verksamheten organiserar resor i de svenska utvandrarnas fotspår till Brasilien och Argentina samt stödjer svenskättlingar och skolverksamhet.

Pressklipp ur Norrbottens-Kuriren

AmigosPosted by Sven Arne Flodell Mon, November 21, 2011 13:40

Emigrationen för 100 år sedan, klipp från Norrbottens-Kuriren

Vid besök nu i november 2011 sökte Lennart Sandström upp släkten Prytz Nilsson, här i Oberá och Posadas. De 4 svenska besökarna från Skellefteå och Boden medförde klipp ur Norrbottens-Kuriren, utgivna jan-februari 2011, med anledning av 100-årsjubileet. /Ulla

En oerhörd utvandring
från Kiruna är nu förestående. Under innevarande veckas 3 första dagar har ett 60-tal personer anmält sig till pastorsexpeditionen för utflyttning. Det är till Brasilien afflyttningen nu gäller. Om de rykten besanna sig, som gå i Kiruna, kommer den förestående utflyttningen att bli kolossal och omfattar flera hundra personer. Hufvudkontingenten afreser dock först efter nyår. ”

” De ”fria” resorna till Sydamerika.
Från Kiruna och andra platser, går nu strömmen af emigranter öfver Hamburg till Sydamerika. De resande äro lofvade fria resor. Emellertid hade i julas en af familjerna med sig ett barn, som förkylt sig på vägen, hvarför både fadern och barnet kvarlämnades i Hamburg. Mannen kräfvdes af bolaget på 100 mark i läkarearvode. Han hade emellertid inga pängar att betala med. De stackars utvandrarne ha förvisso undkommit alla svårigheter då de sett Sveriges kust försvinna bakom sig. För många, många börja de då först på allvar. Är kampen för brödet hård i eget land, så är den ej lättare i främmande land. ”

Massemigrationen från Kiruna.
Från Kiruna afreste i går ett 70-tal personer med Brasilien som mål. De afresande voro alla vid godt mod, enär hittills goda underrättelser anländt från Brasilien. Ej ett spår av ledsnad kunde iakttagas. Under de närmaste dagarna afresa likaledes ett stort antal. Från Gellivare, Malmberget och Boden påstås skola ansluta sig talrika emigranter. Inalles lära omkring 300 personer komma att afresa inom den närmste tiden. Man räknar dock med att antalet blir större i vår, säger Emigrationsföreningen. Det uppgifves att i maj ett fartyg skall anlöpa Luleå för att taga ombord emigranter. ”

Förestår massemigration äfven från Malmberget?
Som bekant har Malmberget hittills varit så godt som förskonat från de åderlåtningar emigrationen gjort i Kiruna, i det från Malmberget endast ett ringa fåtal slutit sig till dem som utvandrat från Kiruna. Nu förspörjes emellertid att amerikafebern börjar gripa omkring sig. Om man får tro rykten skulle det ej dröja länge förrän en kontingent afreser till Brasilien. Det uppgifves att brasilianska regeringen är mycket nöjd med de arbetare, som ankommit från Sverige. ”

  • Comments(0)//blogg.amigosdem.se/#post53