Amigos

Amigos

Amigos de Misiones

Asociación Amigos de Misiones/Misiones Vänner grundades av Sven Arne Flodell 1974. Verksamheten organiserar resor i de svenska utvandrarnas fotspår till Brasilien och Argentina samt stödjer svenskättlingar och skolverksamhet.

Tre utvandrarfamiljer

AmigosPosted by Sven Arne Flodell Thu, September 08, 2011 10:55


Gunvor, Artur Lidbom, Astrid Hamren, t.h, Lidboms son


Ända sedan kejsaren Pedro II gift med prinsessan Theresa Christina av Bägge Sicilierna, störtades och den afrikanska befolkningen gavs mänskliga rättigheter i Brasilien, vände sig den revolutionära regeringen till Europa för att erbjuda jord och arbete. De generösa immigrantlagarna i Brasilien lät som skön musik i arbetarbefolkningens öron. Vi kan lägga märke till att lagarna undantog afrikaner eller asiater. Klimatet ansågs vara paradisiskt med evig sommar! Vi kan följa tre lyckliga familjer som med stora förhoppningar slog sig ned i området kring Erechim och Viadutos. De tillhör den så kallade Kirunautvandringen även om några just vid utvandringen bodde i Trollhättan. De hade tidigare arbetat i Kiruna men lockats till de statliga projekten vid kanalen och kraftverket i Trollhättan. I april 1911 var de framme i Erechim. Bland dem befann sig min mormors familj Kristina och Jonas Hamrén. En arbetskamrat från Trollhättan valde att bosätta sig västerut i svenskcentret Colonia Guarany.

De tre familjerna som bosatte sig i Rio Castilhos söder om Erechim hette Hamrén, Lidbom och Lindström. Det är ingen svårighet att följa deras öden under de hundra åren. Rio Castilhos ligger höglänt och kommer man som svenskarna på hösten kan det bli ganska kallt på nätterna till och med frostnupet. Dödligheten bland invandrarna var hög. Av 300 svenskar i Erechim dog 70 på ett år. Hamréns drabbades. Det yngsta barnet avled i maj månad. Även Lidbom förlorade ett barn. De tre familjerna valde att stanna i Brasilien när 700 andra återvände till Sverige. Vilka orsakerna var, är det svårt att sia om. Det kunde vara stolthet eller också såg de möjligheter som var fördelaktigare än i Sverige. De tre familjerna började med att bygga sig enkla hus och påbörja planteringen av grödor. Breven speglar endast ljusa utsikter även om hemlängtan här och där skiner igenom. Männen var inga jordbrukare i Sverige och det visar också deras senare yrkesval. Hamréns söner lärde sig alla sadelmakeri av en tidigare svensk emigrant med efternamnet Bohm. Den del av familjen Lidbom som stannade i Erechim, kom så småningom att starta en radiofabrik och deras framtida historia vittnar enbart om välstånd. Magnus Lindström som senare dyker upp i Oberá i Argentina tillsammans med delar av familjerna Lidbom och Hamrén var dagsverkare.

De tre familjerna hade samma bakgrund. Deras arbetskamrater kom från Kiruna och de sökte sig till Brasilien vid samma tid. Arbetskamraten Lamberg i Trollhättan finner vi så småningom i Colonia Guarany. Varför de skildes åt på järnvägsstationen i Cruz Alta förbryllar. Johan Lamberg född 1869 i Moholm, Västergötland, dör 1953 i Guarany. Johan Petter Lidbom född 1875 i Bodsjö, Jämtland, dör 1954 i Oberá, Jonas Hamren född 1864 i Själevad, Ångermanland, dör 1922 på Santa Casa i Porto Alegre och Magnus Lindström född 1907 i Granvik, Nedertorneå, dör 1985 i Oberá.

  • Comments(0)//blogg.amigosdem.se/#post34